Program Hakkında

 

AUZEF’e bağlı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, iki yıllık açıköğretim ön lisans programıdır. 
Programın Amacı;
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin kontrol ve denetim mekanizmasının ihtiyacı olan nitelikli personel kaynağını yetiştirmektir. Bu program ile birlikte, gerek üretim gerekse hizmetler sektöründe mevcut çalışanların sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışıp çalışmadığını kontrol edebilecek, işletmeleri bu bağlamda doğru ve uygun önlemleri almaya yönlendirebilecek alanında uzman bireyler yetiştirilecektir. Program, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalıştığı kurumun risk analizini yapabilen, bunlar doğrultusunda gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı olan ve gelişmeleri izleyen bireylerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

 

DETAYLI BİLGİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı'yla öğrencilere;

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme,
 • Ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme,
 • Çalışma çevresine dair bilgileri edinme, iş ve sağlık arasındaki ilişkileri değerlendirme donanımına sahip olma,
 • Hayatın tamamının bir öğrenme süreci olduğunu içselleştirme,
 • Bilimsel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme, sorumluluk alma, kendine güven ve girişim gücü sahibi olma, iş yerinde ekip çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt
 • Programa kayıt olmak için YKS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt
 • Programa kayıt olmak için Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında, fakülteye gerekli şartları sağlamanız durumunda başvuru yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir lisans bölümünde okuyan öğrenciler ya da lisans bölümü mezunları programa başvuru yapabilirler. Detaylı bilgi için http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/tr/_ adresini ziyaret ediniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön lisans Programı; İş Sağlığı ve Güvenliği, İşletme, Hukukun Temel Kavramları, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İlkyardım, Çalışan Psikolojisi, Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi gibi alanlar üzerine zorunlu derslerden oluşmaktadır. Programının en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e- öğrenme yöntemiyle hazırlanmış olmasıdır.
Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiş olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.
Programla ilgili her konuda https://auzefcozum.istanbul.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınav Uygulama Şekli
Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinavlar-hakkinda

 

MEZUNİYET

 •  Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,
 •  FF harf notlu derse sahip olmamak,
 •  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
 •  Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

 • Uyarı:Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.

 

KARİYER OLANAKLARI

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı mezunları;

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • SGK,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • SHÇEK,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde çalışabilirler.